• news.cision.com/
  • Spotlight Stock Market/
  • Challenger Mobile AB flyttas till observationslistan / Challenger Mobile AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Challenger Mobile AB flyttas till observationslistan / Challenger Mobile AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Report this content

(for English version see below) 

Med anledning av det pressmeddelande som Challenger Mobile AB offentliggjorde 2020-07-15 ”Har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av gaming bolag”, bedömer Spotlight att bolaget genomgår en väsentlig förändring och flyttar bolagets aktie (CHAL B) till Spotlights observationslista.  

Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra Challenger Mobile AB:s aktie från observationslistan. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: informationsovervakning@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.comPage Break 

Press release 2020-07-16  

Challenger Mobile AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list 

With reference to the press release that Challenger Mobile AB published 2020-07-15 ”Har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av gaming bolag” Spotlight assesses that the Company is undergoing significant changes and has decided that the shares in Challenger Mobile AB (CHAL B) will be traded on Spotlight´s observation list. 

Spotlight will continuously evaluate the possibility of returning Challenger Mobile AB:s share from the observation list. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: informationsovervakning@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar