• news.cision.com/
  • Spotlight Stock Market/
  • Colabitoil Sweden AB flyttas till observationslistan / Colabitoil Sweden AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Colabitoil Sweden AB flyttas till observationslistan / Colabitoil Sweden AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Report this content

Pressmeddelande 2020-07-20

(for English version see below)

Med anledning av de pressmeddelanden som Colabitoil Sweden AB offentliggjorde 2020-07-20 ”Colabitoil genomför strukturaffär med Smart Energy Sweden Group AB” och ”Colabitoil förvärvar aktiepost i Smart Energy Sweden Group AB”, bedömer Spotlight att bolaget genomgår en väsentlig förändring och flyttar bolagets aktie (COLAB) till Spotlights observationslista.

Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra Colabitoil Sweden AB:s aktie från observationslistan.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

Press release 2020-07-20

With reference to the press releases that Colabitoil Sweden AB published 2020-07-2020 ”Colabitoil genomför strukturaffär med Smart Energy Sweden Group AB” and ”Colabitoil förvärvar aktiepost i Smart Energy Sweden Group AB”, Spotlight assesses that the Company is undergoing significant changes and has decided that the shares in Colabitoil Sweden AB (COLAB) will be traded on Spotlight´s observation list.

Spotlight will continuously evaluate the possibility of returning Colabitoil Sweden AB:s share from the observation list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar