Entella IT AB (publ) godkänt för notering på AktieTorget

Report this content

Entella IT AB (”Entella”) är ett it-bolag som levererar kundanpassade digitala lösningar och erbjuder specialistkompetens inom webb- och apputveckling, systemintegrationer, bemanning och affärssystem. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att öka bolagets synlighet mot kunder och underlätta rekrytering.

Entella är en IT-partner som erbjuder skräddarsydda digitala lösningar som hjälper kunden att öka sin konkurrenskraft. Bolagets verksamhet präglas av kreativitet och framåtanda, och tillhandahåller tjänster för utveckling av mobila applikationer, hemsidor och affärssystem samt systemintegrationer och bemanning. Idag har bolaget cirka 55 aktiva kunder och omsatte under verksamhetsåret 2016/2017 cirka 9,9 MSEK.

”Den ständigt växande marknaden gör att vi på Entella ser alla företag som potentiella kunder då allt fler inser digitaliseringens fulla potential. Med en stor skara erfarna konsulter och projektledare kan vi på Entella erbjuda våra kunder snabbare och bredare utvecklingsresurser än många av våra konkurrenter på marknaden.”

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs i emissionen: 5,50 SEK per aktie

Teckningsperiod: 20 mars till 11 april 2018

Emissionsvolym: Högst 6 600 000 SEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 29,7 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 2 maj 2018 under kortnamnet ENTELL.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Chef Notering, AktieTorget

+46 8 511 68 008

notering@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar