EQL Pharma AB:s aktie (EQL) återförs till ordinarie lista

EQL Pharma AB:s aktie har sedan den 20 mars 2019 handlats på Spotlight Stock Markets observationslista.

Med hänvisning till att EQL Pharma AB inte längre är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande har Spotlight Stock Market beslutat att bolagets aktie ska återföras till Spotlight Stock Markets ordinarie lista från och med idag, den 21 maj 2019. Se Fårö Capital AB:s pressmeddelande från den 29 april 2019.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar