ESEN eSports AB (publ) godkänt för notering på AktieTorget

ESEN eSports AB (”ESEN eSports”) är idag en etablerad producent av sändningar från esportsammanhang. Bolaget producerar såväl livesändningar från turneringar som inspelade program med inriktning mot gamers. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att få en större ägarspridning samt ge befintliga aktieägare ordnad och transparent handel i aktien.

ESEN eSports verksamhet kan liknas vid en tv-sportkanal som bevakar, kommenterar samt gör reportage och programserier kring stora esporthändelser som sänds över internet. ESEN eSports har tre huvudsakliga affärsområden; online, event och produktion. Till online räknas alla sändningar och allt innehåll som visas på internet och då främst via bolagets egna kanaler på Twitch, Facebook och Twitter. Event är tävlingar, turneringar och mässor som ESEN sänder från och produktion är allt innehåll som skapas åt andra i ESENs studio.

ESEN eSports har under maj och juli 2017 genomfört en nyemission om cirka 6,3Mkr, som kommer att användas för att expandera den befintliga verksamheten. Bolaget kommer att satsa på investeringar i utveckling av en ny teknikplattform och nya sändningsformat samt marknadsföring och rekrytering av säljare.

”Vi ser en växande omfattning av företag som börjat intressera sig för esportsevenemang som marknadsföringskanal. Nyemissionen är ett viktigt steg för att expandera vår verksamhet och öka intresset för esport i sin helhet. Valet av just AktieTorget görs med hänsyn till att en notering på en marknadsplats med väl fungerande regelverk och övervakning ger oss en kvalitetsstämpel gentemot våra intressenter och framtida partners”, kommenterar ESEN eSport AB:s vd Joakim Stenberg

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se från 24 oktober.

Noteringen i sammandrag:
Listningskurs: 16 SEK per aktie

Kapital som bolaget tagit in inför noteringen: cirka 6 300 000 SEK före emissionskostnader
Antal aktier i bolaget: 3 179 324 aktier
Värdering: Bolaget värderas post-money till 50 869 184 SEK
Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 26 oktober under kortnamnet ESEN

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert

Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar