Fortsatt handelsstopp och avnotering i NeoDynamics AB:s BTA/ Continued trading halt and delisting of NeoDynamics’ AB’s BTA

Report this content

(for English version see below) 

Med hänvisning till pressmeddelandet som NeoDynamics AB (“NeoDynamics”) publicerade i dag klockan 16:17, Last day of trading in paid subscription shares (Sw.BTA), har Spotlight beslutat att handeln i NeoDynamics BTA inte ska återupptas utan att NeoDynamics BTA ska avföras istället. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: trading@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Continued trading halt and delisting of NeoDynamics’ AB’s BTA  
 

With reference to the press release that NeoDynamics AB (“NeoDynamics”) published today at 16:17, Last day of trading in paid subscription shares (Sw.BTA), Spotlight has decided that the trading in NeoDynamics’ BTA not shall be resumed and that NeoDynamics BTA will be delisted instead. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: trading@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar