Förtydligande avseende Camanio Care AB:s observationslistning

(for English version see below)

Spotlight vill förtydliga att även Camanio Care AB:s teckningsoption TO1 (CARE TO1) kommer att handlas på observationslistan som en följd av att handeln med bolagets aktier flyttas till observationslistan. För mer information vänligen se föregående pressmeddelande från Spotlight idag den 26 februari 2019.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
informationsovervakning@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Camanio Care AB’s subscription option will be traded on observations list.

Spotlight hereby clarifies that Camanio Care AB’s subscription option TO1 (CARE TO1) will be traded on observation list due to the observation listing of the company’s share. For more information, see previous press release from Spotlight from today February 26, 2019.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
informationsovervakning@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar