• news.cision.com/
  • Spotlight Stock Market/
  • Future Gaming Group International AB:s aktie återförs till Spotlights ordinarie lista/ Future Gaming Group International AB’s share is transferred to Spotlight’s ordinary list

Future Gaming Group International AB:s aktie återförs till Spotlights ordinarie lista/ Future Gaming Group International AB’s share is transferred to Spotlight’s ordinary list

Report this content

(For English version see below) 

Future Gaming Group International AB:s (“Future Gaming Group” eller “Bolaget”) aktie har handlats på Spotlights observationslista sedan den 15 december 2021.  

Med hänvisning till pressmeddelandet ”Future Gaming Group International AB publicerar godkänt åternoteringsmemorandum” som Spotlight Stock Market offentliggjorde den 29 mars 2022, pressmeddelandet ”Förvärvet av Fable Media genomförs den 31 mars: Future Gaming Group offentliggör memorandum och tidplan för förvärvet av Fable Media” som Bolaget offentliggjorde den 29 mars 2022 och pressmeddelandet ”Samgåendet mellan Future Gaming Group och Fable Media är genomfört och de nya obligationsvillkoren träder i kraft” som Bolaget offentliggjorde den 31 mars 2022, återförs Bolaget till Spotlight Stock Markets ordinarie lista från och med idag, den 1 april 2022. 

Spotlight Stock Market  
08-51168000  
E-post: Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com  

Future Gaming Group International AB’s share is transferred to Spotlight’s ordinary list
 
Future Gaming Group International AB’s (“Future Gaming Group” or the “Company”) share has been traded on Spotlight’s observation list since December 15, 2021. 

With reference to the press release ”Future Gaming Group International AB publicerar godkänt åternoteringsmemorandum” published by Spotlight Stock Market on March 29, 2022, the press release ”Förvärvet av Fable Media genomförs den 31 mars: Future Gaming Group offentliggör memorandum och tidplan för förvärvet av Fable Media” published by the Company on March 29, 2022 and the press release  ”Samgåendet mellan Future Gaming Group och Fable Media är genomfört och de nya obligationsvillkoren träder i kraft” published by the Company on March 31, 2022, the Company’s share is transferred to Spotlight Stock Market’s ordinary list as of today April 1, 2022. 

Spotlight Stock Market 
+46 8-51168000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar