FX International AB återförs till ordinarie lista

(for English version see below)

FX International AB:s aktier har sedan den 17 april 2018 handlats på observationslistan. Skälet till observationsnoteringen var att bolaget inte längre uppfyllde noteringskraven och framgår av Spotlight Stock Markets pressmeddelande den 17 april.

Spotlight Stock Market beslutade att bolaget skulle genomgå en ny granskning som villkor för bolagets fortsatta notering. Granskningen är nu genomförd och bolaget uppfyller åter noteringskraven. Med anledning av detta har Spotlight Stock Market beslutat att bolagets aktie ska återföras till ordinarie lista från och med idag, den 20 augusti 2018.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
e-post informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

 

FX International AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s ordinary list

FX International AB’s share has been traded on Spotlight Stock Market’s observation list since April 17th, 2018 due to Spotlights assessment that the company did not fulfill the listing requirements, as stated in the press releases from Spotlight Stock Market on April 17, 2018.

Spotlight Stock Market therefore required a review of the company which has now been completed. Since the listing requirements are now fulfilled, Spotlight Stock Market has decided to transfer the company’s share to Spotlight Stock Market’s ordinary list as of today August 20, 2018.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
Email informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar