Gigger Group AB godkänt för notering på Spotlight Stock Markets ordinarie lista

Report this content

Gigger Group AB (”Bolaget”) har varit noterat på Spotlight Stock Markets observationslistan sedan dess Bolaget med verksamhet köptes upp av noterade True Heading AB i ett så kallat omvänt förvärv. Verksamhetsförändringen föranledde en ny noteringsprövning vilken nu resulterat i att Bolagets godkänts av Spotlight Stock Market för notering på Spotlights ordinarie lista.

Gigger Groups affärsidé är att erbjuda marknadens mest kompletta digitala lösning inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen.

Gigger Group utgår från att företag, privatpersoner, organisationer och offentliga förvaltningar ställs inför problem att hitta bra kompetens utan mellanhänder, vilket kan innebära en lång och tidskrävande process som kan vara både dyrt och medföra stor risk.

Den plattform som Bolaget tillhandahåller gör det smidigt och enkelt att hitta giggare, personer som på heltid eller deltid, utför uppdrag, med rätt kompetens för ett specifikt uppdrag. Med sänkta trösklar, genom egenanställning, kan företag ta in privatpersoner till enkla jobb, ersätta bemanningsfirmor eller helt enkelt överföra arbetsgivaransvaret till Bolaget som sköter administrationen.

På plattformen kan företag skapa sina egna personalpooler, schemalägga och automatisera personal- och lönehantering. Bolaget erbjuder därmed en helhetslösning för att effektivisera och minimera personaladministration och lönehantering så att företag kan sänka sina kostnader och fokusera på sin kärnverksamhet. Genom plattformen får giggers tillgång till fler uppdrag, automatiserad fakturering och säkerställd betalning och därmed sänks trösklarna för dessa att ta sig in på arbetsmarknaden, utan krav på anställning.

Gigger Group är inte bara en aktör som är med och definierar förutsättningarna för gig-arbete. Genom att fortsätta vidareutvecklingen av de tjänster som vår plattform erbjuder är vi väl positionerade för att vara med som en ledande plattformsleverantör i det skifte vi ser komma, där allt fler arbetstagare väljer att vara gigger/egenanställd. I Sverige och globalt.”

  • Håkan Fritz, VD Gigger Group AB

Notering på Spotlight Stock Markets ordinarie lista

Gigger Group AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel på ordinarie lista är den 23 december 2020.

 

Information om aktien
Kortnamn: GIG B
ISIN: SE0014956306

Bolagets återlistingsmemorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar