Handeln återupptas i Consensus Asset Management AB/Trading to be resumed in Consensus Asset Management AB

Report this content

(for English version see below) 

Handeln i Consensus Asset Management AB:s aktie återupptas idag 19 maj 2020 klockan 15:30. Notera att den planerade sammanläggningen har återkallats av bolaget. Det innebär att referenspriset är 0,177 SEK, vilket var senast betalt den 7 maj 2020.  

För mer information se bolagets pressmeddelanden från 8, 12 respektive 14 maj 2020.  

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight 

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

 

Press Release 2020-05-19 

Trading to be resumed in Consensus Asset Management AB 

The trading in Consensus Management AB’s share will be resumed today 19th of May, 2020 at 15:30. Please observe that the reverse split has been retracted by the company. The reference price at opening will be SEK 0,177, which is the last payed price at May 7, 2020.  

For more information see press releases from the company from 8th, 12th and 14th of May 2020.  

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar