Handeln i Biotech-IgG återupptas i morgon 29 september och Biotech IgG har ansökt om avnotering

Biotech IgG AB:s aktie har sedan den 27 september varit handelsstoppad.

Med anledning av att bolaget har fattat beslut om att begära avnotering från AktieTorget (se bolagets pressmeddelande daterat 2017-09-28) kommer bolagets aktie att avnoteras från AktieTorget med sista handelsdag den 6 oktober 2017.

Handeln med bolagets aktie kommer att återupptas imorgon fredag den 29 september kl. 9:00. Med anledning av att bolagets notering ska upphöra, har AkteTorget beslutat att handeln med bolagets aktie fortsatt ska ske på observationslistan till och med sista handelsdag den 6 oktober 2017.

Stockholm 2017-09-28

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar