Handelsstopp ADONnews Sweden AB:s aktie

Report this content

AktieTorget har beslutat att handelsstoppa ADONnews Sweden AB:s aktie idag den 1 mars 2018 kl. 10:19. Aktien kommer att vara handelsstoppad tills vidare.

Skälet till handelsstoppet är att Bolagets finansiella ställning och situation i övrigt är sådan att handeln riskerar att skada investerarnas intressen.

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
informationsoverakare@aktietorget.se 

Om AktieTorget

AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se

Prenumerera