Handelsstopp i 24SevenOffice Scandinavia AB:s aktie/Trading halt in 24SevenOffice Scandinavia AB:s share

Report this content

(for English version see below)

Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa 24Sevenoffice Scandinavia AB:s aktie idag den 2019-10-15. Aktien kommer att vara handelsstoppad tills vidare.

Skälet till handelsstoppet är att Spotlight bedömer att det råder osäkerhet kring bolagets informationsgivning och att fortsatt handel riskerar att skada investerarnas intressen.

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Trading halt in 24SevenOffice Scandinavia AB:s share  

Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the share of 24Sevenoffice Scandinavia AB today October 15, 2019. The trading in the share will be halted until further notice.

The reason for the trading halt is that Spotlight considers that uncertainty about the company's information provision exists and that continued trading threatens to harm the interests of the investors.

The Swedish Financial Supervisory Authority has been notified.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: info@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar