Handelsstopp i Inhalation Sciences Sweden AB:s aktie/Trading halt in Inhalation Sciences Sweden AB:s share

Report this content

(for English version see below)

Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa Inhalation Sciences AB:s aktie idag den 2019-11-01. Aktien kommer att vara handelsstoppad tills vidare.

Skälet till handelsstoppet är att bolaget avser att offentliggöra information.

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet.

Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the share of Inhalation Sciences Sweden AB today November 1st, 2019. The trading in the share will be halted until further notice.

The reason for the trading halt is that the company aims to publish information.

The Swedish Financial Supervisory Authority has been notified.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000

E-post: info@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar