Handelsstopp i Mandel Design Group AB:s aktie/ Trading halt in Mandel Design Group AB :s share

Report this content

(for English version see below)

Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa Mandel Design Group AB:s aktie idag den 12 mars 2021. Aktien kommer att vara handelsstoppad tills vidare.

Mer information väntas från bolaget. 

Spotlight Stock Market
08-51168000
E-post: info@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com
 

Trading halt in Mandel Design Group AB:s share

Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the share of Mandel Design Group AB today March 12th, 2021. The trading in the share will be halted until further notice. 

More information is expected from the company.

Spotlight Stock Market
+468-51168000
E-mail: info@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar