Handelsstopp i QuickCool AB:s aktie och teckningsoption/Trading halt in QuickCool AB:s share and subscription option

Report this content

(for English version see below) 

Med hänvisning till pressmeddelandet som QuickCool AB offentliggjorde i dag den 9 april 2020 “Styrelsen har idag beslutat om att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs”  har Spotlight Stock Market beslutat att handelstoppa QuickCool AB:s aktie (QUICK) och teckningsoption (QUICK TO2) idag den 9 april 2020. Handeln kommer inte återupptas. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight 

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

 

Press Release 2020-04-09 

Trading halt in QuickCool AB:s share and subscription option 

With reference to the press release published by QuickCool AB today, April 9th 2020 “Styrelsen har idag beslutat om att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs” Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the company’s share (QUICK) and subscription option (QUICK TO2) today April 9th, 2020. The trading will not be resumed. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: info@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar