Handelsstopp i Sensidose AB/Trading halt in Sensidose AB

Report this content

Pressmeddelande 2023-03-17 

(for English version see below) 

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) har beslutat att handelstoppa Sensidose AB:s ("Sensidose”) aktier och teckningsoptioner idag den 17 mars 2023. Handeln i Sensidose kommer att vara handelsstoppade tillsvidare 

Skälet till handelsstoppet är att investerarna inte i tillräcklig omfattning eller på lika villkor har tillgång till information om Sensidose eller aktierna. 

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet och har i enlighet med 22 kap. 1 § lagen (2007:528) omvärdepappersmarknaden beslutat att det ska bestå tills vidare. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight 

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Press Release 2023-03-17 

Trading halt in Sensidose AB 

Spotlight Stock Market (“Spotlight”) has decided to halt the trading in Sensidose AB shares and subscription options (“Sensidose”) today March 17, 2023. The trading in Sensidose will remain until further notice. 

The reason for the trading halt is that investors do not have access to sufficient information about Sensidose  or the shares. 

The Swedish Financial Supervisory Authority has been notified and in accordance with Chapter 22, section 1 of the Securities Markets Act (2007:528) decided that this trading halt shall remain until further notice. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar