Handelsstopp Norinvent AB:s aktie

Report this content

AktieTorget har beslutat att handelsstoppa Norinvent AB:s aktie (NORI) idag den 15 mars 2018 kl. 10.56.

Skälet till handelsstoppet är att bolaget ska offentliggöra omfattande information och AktieTorget har bedömt att marknaden behöver viss tid på sig för att tillgodogöra sig informationen.

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet och har i enlighet med 22 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutat att det ska bestå tills vidare.

AktieTorget
08-511 68 000
e-post informationsoverakare@aktietorget.se 

Om AktieTorget

AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar