Handelsstopp Norinvent AB:s aktie

AktieTorget har beslutat att handelsstoppa Norinvent AB:s aktie (NORI) idag den 5 april 2018.

Skälet till handelsstoppet är att AktieTorget bedömer att investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om Bolaget.

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet och har i enlighet med 22 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutat att det ska bestå tills vidare. 

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
informationsovervakare@aktietorget.se 

Om AktieTorget

AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se

Prenumerera