HQ AB avnoteras från AktieTorget

AktieTorget har beslutat att avnotera HQ AB från AktieTorget.

HQ AB har sedan den 14 december 2017 varit handelsstoppad.

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget bedömer AktieTorget att det inte finns förutsättningar för fortsatt handel då bolaget på egen begäran är försatt i konkurs.

HQ AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 22 december 2017, se pressmeddelande från bolaget för mer information. Aktien kommer att vara handelsstoppad fram till avlistningen.

Stockholm 2017-12-22 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Prenumerera

Dokument & länkar