Interfox Resources AB avnoteras från AktieTorget

Report this content

Interfox Resources AB:s aktie har sedan den 21 november 2016 varit handelsstoppad. Anledningen till handelsstoppet framgår av AktieTorgets pressmeddelanden den 21 november 2016 och den 11 januari 2017.

Disciplinkommittén har den 10 april 2017 beslutat att aktierna i bolaget ska avföras från handel på AktieTorget med sista handelsdag den 12 juni 2017 samt att handelsstoppet hävs fram till avnoteringen (se Disciplinkommitténs beslut daterat 2017-04-10).

Handeln med bolagets aktie kommer därför att återupptas idag måndag den 10 april kl. 13:00. Med anledning av att bolagets notering ska upphöra, har AktieTorget beslutat att handeln i bolagets aktie ska ske på observationslistan till och med sista handelsdag den 12 juni 2017.

Stockholm den 10 april 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta AktieTorget

info@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar