IT-konsultbolaget CGit Holding AB godkänt för notering på AktieTorget

CGit Holding AB (”CGit”) är ett IT-konsultbolag som levererar tjänster inom de tre affärsområdena IT-drift, IT-konsulter och IT-produkter. Med noteringen syftar CGit att öka bolagets synlighet mot kunder, få ordnad och transparent handel i bolagets aktie samt öka takten i bolagets organiska tillväxt.

CGit har sedan 2007 via dotterbolaget CGit AB bedrivit verksamhet inom datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk och kommunikation samt backup/DR. Bolaget har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher. CGit avser använda nyemissionen till att anställa mer personal samt finansiera satsningen i affärsområdet IT-drift genom att investera i en automatisering av bolagets hybrida datacenter. Därutöver avser CGit att etablera sig på fler geografiska platser.

”Vi hjälper företag att få ut det mesta av sina befintliga IT-lösningar och att hitta maximal affärsnytta i planerade investeringar. Det åstadkommer vi genom nära samarbete med få och noga utvalda partners som tillsammans skapar synergier. Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit alltid skall vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden”, kommenterar CGit Holdings vd Mattias Bergkvist

En förutsättning för noteringen är att CGit uppnår spridningskravet om 300 aktieägare.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 25 SEK per B-aktie

Teckningsperiod: 7 december till 21 december 2017

Emissionsvolym: Högst 200 000 B-aktier, motsvarande 4 050 000 SEK efter emissionskostnader

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 34,4 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 9 januari under kortnamnet CGIT

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Chef Notering, AktieTorget

+46 8 511 68 008

notering@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar