Klick Data AB avnoteras från Spotlight/Klick Data AB is delisted from Spotlight

Report this content

(for English version, please see below)

Spotlight har efter ansökan från Klick Data AB (Bolaget) beslutat att avnotera Bolagets aktie (KLIC B). Sista dag för handel i Bolagets aktier är den 15 januari 2020.

Bolaget offentliggjorde den 16 oktober 2019 kl. 8:57 pressmeddelandet ”Klick Data upphör med handel på Spotlight”. Spotlight har noterat att Bolaget har haft en begränsad omsättning av dess aktie.

Mot bakgrund av det ovanstående har Spotlight beslutat bolaget ska avnoteras. Sista dag för handel är den 15 januari 2020.

Spotlight
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Press release 2019-10-17

Klick Data AB is delisted from Spotlight

Spotlight has due to a request from Klick Data AB (the “Company”) decided to delist the company’s share (KLIC B). Last day of trading in the company’s share is January 15, 2020.

The company published on October 16, 2019 at 8:57 the press release ”Klick Data upphör med handel på Spotlight”. Spotlight has noted that the Company has had a limited turnover of its shares.

Due to the above, Spotlight has decided to delist the company. The last day of trading is January 15, 2020.

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com  

About Spotlight  

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com  

Prenumerera

Dokument & länkar