Klick Data AB flyttas till observationslistan/Klick Data AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Report this content

(for English version see below) 

Med anledning av det pressmeddelande som Klick Data AB offentliggjorde idag 2019-10-16 klockan 08:57, Klick Data upphör med handel på Spotlight, flyttas bolagets aktie KLIC B till Spotlightobservationslista.  

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: info@spotlightstockmarket.com  

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer  www.spotlightstockmarket.com  

Press release 2019-10-16 

Klick Data AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list 

With reference to the press release that Klick Data AB published today 2019-10-16 a08:57 CET, Klick Data upphör med handel på Spotlight, Spotlight has decided that the shares in Klick Data AB, KLIC B will be traded on Spotlight´s observation list. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: info@spotlightstockmarket.com  

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar