Klimator AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi, och som har utvecklat en patenterad dataplattform som med mycket hög noggrannhet kan förutse vägväderförhållanden längs hela vägnät.

Bolaget grundades 2001 av Torbjörn Gustavsson (PhD) och Jörgen Bogren (PhD) i syfte att kommersialisera globalt erkänd forskning. Bolaget är idag baserat i Göteborg och har 16 anställda.

Bolaget har utvecklat en patenterad dataplattform som med mycket hög noggrannhet kan förutse vägväderförhållanden längs hela vägnät. Bolaget har även utvecklat en sensorteknologi som i realtid kan avläsa vägförhållanden framför ett fordon i rörelse.

Klimator har under de senaste åren fått mycket uppmärksamhet för sin teknologi och i flera fall tvingats avböja projekt på grund av resursbrist. Bolaget genomför nu en kapitalisering i syfte att tillföra Bolaget nödvändiga resurser inom framför allt projektledning, försäljning och produktutveckling för att kunna ta tillvara på det momentum som Bolaget just nu befinner sig i.

Torbjörn Gustavsson, VD för Klimator AB, kommenterar:

Under de senaste åren har vi genomgått en förändring från att ha varit ett forskningsdrivet konsultföretag till att bli ett nischat mjukvarubolag som för dialoger med de största fordonstillverkarna i världen. Det har varit en fantastiskt stimulerande resa så här långt men ändå får jag känslan av att de mest spännande kapitlen ligger framför oss. Vi har höga ambitioner för de kommande åren där vi ska etablera oss som den ledande aktören i världen för leverans av vägväderdata.”

Förestående emission och notering

Klimator har ansökt om upptagande till handel av Klimators aktie och teckningsoption på Spotlight Stock Market, samt i anslutning därvid genomföra en emission av units som kan tillföra Bolaget en initial likvid om högst 21,25 MSEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionen under våren 2022 tillförs Bolaget ytterligare mellan 7,5 MSEK och 17,5 MSEK.

Priset per unit är 17 SEK per, vilket motsvarar 8,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden löper från och med den 25 september till och med den 9 oktober 2020. Inför emissionen har teckningsförbindelser om 13,4 MSEK, motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet, erhållits.

Första dag för handel beräknas till den 23 oktober 2020.

Information om aktien
Kortnamn: KLIMAT
ISIN: SE0014401329
Första dag för handel: 23 oktober 2020.

 

Information om teckningsoptionen

Kortnamn: KLIMAT TO1
ISIN: SE0014808424
Första dag för handel: 23 oktober 2020.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar