Korrigering - GOGO Lead Tech AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Korrigeringen avser aktiens ISIN kod.

GOGO Lead Tech AB (”GOGO”) erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online. Bolaget är verksamt inom vertikalen igaming där de förser sina kunder med potentiella spelare via sina plattformar. Genom sina nio (9) stycken plattformar guidar och influerar bolaget spelintresserade användare till olika speltjänster som anses passa användaren bäst. Bolagets syfte med noteringen är att vidareutveckla Bolaget i form av att skapa ett större intresse och synlighet för nuvarande samt framtida investerare.

Bolagets nuvarande strategi är att drifta sina plattformar med relevant innehåll för potentiella leads som sedan genom marknadsföring på respektive hemsidor skickas vidare till Bolagets kunder. GOGO Lead Tech har idag ett 80-tal kunder inom igaming och arbetar huvudsakligen med bolaget Kindred Group.

Vidare är förvärv är en tydlig del av Bolagets strategi för tillväxt.

Christian Kronegård, VD för GOGO Lead Tech, kommenterar

Det är mycket glädjande att Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Syftet med denna notering är att vidareutveckla Bolaget i form av att skapa ett större intresse och synlighet för nuvarande samt framtida investerare. Vi ser också en mycket stor fördel i att skapa en likvid aktie för att i framtiden möjliggöra fler affärsmöjligheter i form av förvärv. 

Notering på Spotlight Stock Market
GOGO Lead Tech AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market.

Handelsinformation:
Kortnamn: GOGO
ISIN: SE0013235553
Värdering: Bolaget värderas till cirka 23 MSEK.
Första dag för handel:
Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 18 december 2019

Memorandumet kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listings, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar