Krona Public Real Estate AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Krona Public Real Estate AB (”Bolaget”) har sedan mars 2021 ägt och förvaltat en samhällsfastighetsportfölj i Kongsberg, Norge om cirka 38 700 m² varav cirka 12 700 m² utgörs av en parkeringsanläggning. Huvudbyggnaden Krona färdigställdes 2015 och omfattar cirka 24 000 m² innehållande undervisningslokaler, bibliotek, biograf, musikteater och kontor för Kongsberg kommun. Portföljen omfattar även fyra mindre fastigheter.

Fastigheterna har sex olika hyresgäster varav de tre största utgörs av det statliga Universitetet i Sørøst Norge, det kommunala fastighetsbolaget Kongsberg Kommunale Eiendom och Norges största län Viken Fylkeskommune, som tillsammans representerar 97% av de årliga hyresintäkterna. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden vid förvärvet uppgick till drygt 14 år. 

Bolaget har nyligen genomfört en kapitalisering om cirka 448,4 Mkr som delfinansiering av förvärvet av fastigheterna.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Notering på Spotlight Stock Market

Krona Public Real Estate AB är godkänt för notering på Spotlight Stock Market.

Första dag för handel i aktien beräknas till den 31 mars 2021.

 

Information om aktien

Kortnamn: KRONA

ISIN: SE0015657895

Första dag för handel: 31 mars 2021

Bolagets noteringsmemorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar