Marknadsmeddelande 309/17 – Påminnelse om anpassningsåtgärder av handelssystemet Elasticia

Anpassningsåtgärder kommer att genomföras i handelssystemet Elasticia avseende på ID-separatorer.

Denna förändring kräver en omstart av Elasticia och samtliga order kommer att rensas från systemet efter marknadens stängning fredagen den 8 december.

Vid frågor angående denna ändring, kontakta NGM Support (support@ngm.se).

Stockholm den 8 december 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se