MobiPlus AB avnoteras från Spotlight / MobiPlus AB is delisted from Spotlight

For English version, please see below.

MobiPlus AB (”MobiPlus”) har beslutat att inge en egen ansökan om konkurs. Se pressmeddelande från MobiPlus den 2020-07-14 ”MobiPlus ansöker om konkurs”. Med anledning av det har Spotlight beslutat att avnotera MobiPlus finansiella instrument (MPLUS) efter marknadens stängning den 14 juli 2020.

MobiPlus finansiella instrument har varit handelsstoppade sedan den 30 juni 2020. Handeln kommer inte återupptas.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
e-post
Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

MobiPlus AB is delisted from Spotlight

 

MobiPlus AB (”MobiPlus”) has filed for bankruptcy, please see the press release from MobiPlus “MobiPlus ansöker om konkurs” dated July 14, 2020. Due to the fact, Spotlight Stock Market has decided to delist the financial instruments (MPLUS) of MobiPlus. The financial instruments in MobiPlus will be delisted July 14, 2020 after the market has closed.

The trading in MobiPlus financial instruments have been halted since June 30th, 2020. The trading will not be resumed.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
e-post
Issuer@spotlightstockmarket.com

 

About Spotlight
Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar