NorInvent AB flyttas till observationslistan

Report this content

NorInvent AB offentliggjorde den 15 mars 2018 pressmeddelandet ”Förlorad dokumentation från grundarens forskning”. Efter en samlad bedömning av den information som har offentliggjorts av bolaget bedömer AktieTorget att det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende NorInvent AB:s verksamhet, finansiella situation och kapacitet för informationsgivning. Med anledning av detta har AktieTorget beslutat att aktierna i NorInvent AB ska handlas på AktieTorgets observationslista från om med idag, den 29 mars 2018.

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
informationsovervakningen@aktietorget.se 

Om AktieTorget

AktieTorget är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos AktieTorget finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. AktieTorget grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.aktietorget.se

Prenumerera