ODI Pharma AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

ODI Pharma AB ”ODI Pharma” bedriver verksamhet inom färdiga medicinska cannabisprodukter med syftet att skapa bättre livskvalitet för patienter. Bolaget är en producent av färdiga medicinska cannabisprodukter med huvudfokus på försäljning till kunder och patienter genom apotek via grossistdistributörer. Huvudsyftet med noteringen är att finansiera de första ordrarna av råmaterial från Aphria samt finansiera etablering av den polska strategin.

ODI Pharmas vision är att bli en av de ledande leverantörerna av medicinsk cannabis i Europa. ODI Pharma bedriver verksamhet inom medicinska cannabisprodukter och kommer till en början att fokusera på etablering och distribution av produkter på den polska marknaden. Vidare fokuserar Bolaget på att utbilda olika distributörer i polen, utveckla varumärket samt förstå de juridiska ramarna när de utvecklas i Europa.

ODI Pharma har under det senaste året upparbetat två avtal, med Aphria och NEUCA, samt genomfört uppstarten av verksamheten. För att initiera den polska strategin, vilket är ODI Pharmas huvudfokus, behöver ODI Pharma kapital för att finansiera den första beställningen av råmaterial från Aphria. ODI Pharma uppskattar att de första produkterna kommer att vara redo för marknaden i mitten av 2020.

Derek Simmross, VD för ODI Pharma, kommenterar

“Det är vårt stora nöje att bjuda in dig som aktieägare i ODI Pharma. Vi är stolta över att samarbeta med en av de mest sofistikerade odlarna av medicinsk cannabis, Aphria Inc. och NEUCA, en välkänd farmaceutisk distributör i Polen, för att kunna förse den polska marknaden med medicinsk cannabis 2020. ODI kommer att tillhandahålla en konkurrenskraftig, högkvalitativ produkt för att stödja patienter vid behandling av sina sjukdomar.”

Teckningstiden i bolagets kommande nyemission om cirka 25 MSEK inleds den 16 december 2019 och avslutas den 30 december 2019. ODI Pharma har på förhand skriftligen avtalat om cirka 70 procent av nyemissionen genom teckningsförbindelser. Emissionslikviden som ODI Pharma tillförs är avsedd att primärt finansiera råmaterial och dels till varumärkes- och produktmedvetenhet i polen, utbildning och anställning av nya medarbetare.

Notering på Spotlight Stock Market

ODI Pharma AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Erbjudandet i sammandrag

Kortnamn: ODI

ISIN: SE0013409760

Teckningsperiod: 16 december – 30 december 2019

Teckningspost: Minsta teckningspost är 600 aktier (motsvarande cirka 5 520 SEK)

Teckningskurs: 9,20 SEK

Första dag för handel: Första dag för handel är beräknad att bli den 23 januari 2020.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 720 000 aktier, motsvarande cirka 25 MSEK.

Värdering: Cirka 115 MSEK.

Memorandumet kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar