OptiMobile AB godkänt för notering på AktieTorget

OptiMobile AB (”OptiMobile”) är ett it-bolag som utvecklar innovativa och högkvalitativa kommunikationslösningar som syftar till att lösa telekomoperatörernas behov inom telekommunikation. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att finansiera uppbyggnad av en försäljnings- och marknadsföringsorganisation men även viss vidareutveckling i bolagets kommande kundprojekt.

OptiMobile har utvecklat en digital och mjukvarubaserad lösning baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP/VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet som gör det möjligt för operatörer att kombinera traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet och det trådlösa WiFi-nätet. Lösningen är användarvänlig och fullt integrerad som en naturlig del i operatörens nät och tjänst. Med denna lösning kan operatörerna b.la. erbjuda en högkvalitativ tjänst som ett bättre alternativ till tjänster som Skype och WhatsApp m.fl.

Idag har OptiMobile ett antal etablerade kunder och pågående samarbeten med bland annat svenska Telenor och 3 men även med internationella kunder som exempelvis NOS Portugal och polska Polkomtel-gruppen.

”Behovet av internettelefoni samt nya innovativa tjänster och lösningar för telekomoperatörer har nu blivit stort och vi står väl rustade och är rätt i tiden för att kunna tillgodose detta behov. Vår tjänst erbjuder flera viktiga och attraktiva fördelar för både telekomoperatörer och deras användare. Vår avsikt är att expandera vår verksamhet över de kommande åren och vår målsättning är att nå en omsättning om minst 80 MSEK år 2020.” kommenterar OptiMobile ABs vd Lars Rutegård

Som förutsättning för noteringen måste bland annat emissionen tecknas till minst 60 procent och AktieTorgets spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 6 SEK per aktie

Teckningsperiod: 25 januari till 8 februari 2018

Emissionsvolym: Högst 2 500 000 aktier, motsvarande 15 MSEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till 49,7 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 28 februari 2018 under kortnamnet OPT

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Chef Notering, AktieTorget

+46 8 511 68 008

notering@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar