QuickCool AB avnoteras från Spotlight/QuickCool AB is delisted from Spotlight

Report this content

(for English version, please see below)

 

Spotlight beslutade den 23 mars 2020 att avnotera QuickCool AB:s (”QuickCool”) finansiella instrument den 17 april 2020. Se pressmeddelande från Spotlight den 23 mars 2020QuickCool avnoteras från Spotlight Stock Market”.
 

QuickCool beslutade den 9 april 2020 att inge en egen ansökan om konkurs. Se pressmeddelande från QuickCool den 9 april 2020Styrelsen har idag beslutat om att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs. Därmed är det inte meningsfullt att låta QuickCool:s finansiella instrument vara fortsatt noterade till den 17 april 2020. Spotlight har därför beslutat att avnotera QuickCool:s finansiella instrument efter marknadens stängning idag den 14 april 2020. 
 

Handeln i QuickCool:s finansiella instrument kommer inte att återupptas. 
 

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: trading@spotlightstockmarket.com

 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer www.spotlightstockmarket.com
 

QuickCool AB is delisted from Spotlight

 

On March 23, 2020 Spotlight made the decision to delist QuickCool ABs (“QuickCool”) financial instruments after the market closes on April 17, 2020. See Spotlight’s press release from March 23, 2020 “QuickCool avnoteras från Spotlight Stock Market”.
 

QuickCool applied for bankruptcy on April 9, 2020. See the press release from QuickCool April 9, 2020 “Styrelsen har idag beslutat om att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs. Therefore, it is not meaningful to continue trading with QuickCool:s financial instruments until April 17, 2020. Spotlight has therefore decided to delist QuickCool:s financial instruments after the markets close today, April 14, 2020. 

 

Trading in QuickCools financial instruments will not be resumed. 
 

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: trading@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera