Risk Intelligence godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Risk Intelligence A/S (”Risk Intelligence”) är en global leverantör av riskunderrättelse, vilket innefattar rekommendationer och kritisk information om globala säkerhetshot och risker. Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är enligt bolaget att finansiera planerad tillväxt. Bolaget blir Spotlights andra bolag som handlas i danska kronor, efter Freetrailers lansering i juni 2018.

Risk Intelligence etablerades i Danmark 2001 och har växt till att bli ett globalt bolag inom säkerhetsriskhantering för hot- och riskunderrättelser för företag verksamma inom shipping-, gas-, olje- och offshoresegmentet. Risk Intelligences digitala och skalbara plattform planlägger och upplyser om globala risker, i syfte att möjliggöra för verksamheter att planera och genomföra uppdrag i riskfyllda områden. Bolaget har idag över 100 privata och offentliga kunder, inkluderat 7 kunder inom regeringen i NATO-länder

Via bolagets digitala plattform, Risk Intelligence System (MaRsik+PortRisk), presenteras en samlad, global vy över risker i realtidsmiljö för kust-, hav- och hamnområden. Risk Intelligences strategi och fokus ligger nu på att utöka sin tjänst till att inkludera landrisker genom LandRisk-modulen, vilken efterfrågats av bolagets kunder. På så vis kommer Risk Intelligence System kunna övervaka hela den logistiska näringskedjan.

Risk Intelligence har redan i dagsläget en lönsam och skalbar affärsmodell som är uppdelad i tre sektioner: försäljning av abonnemanglicenser (70%), veckorapporter avseende hot- och riskunderrättelser (5%), samt rådgivningstjänster (25%).

”Vi har ett välfungerande koncept med tjänster och produkter som minimerar transportföretags exponering för risk och effektiviserar dess driftsäkerhet. Genom att kombinera underrättelse, teknik och analys har vi blivit en globalt erkänd marknadsledare inom säkerhets- och riskhantering. Risk Intelligences strategi och fokus ligger nu på att ytterligare skala upp verksamheten. Genom att inkludera LandRisk-modulen kommer Risk Intelligence System kunna övervaka hela den logistiska näringskedjan och nå en marknad som beräknas vara 20 gånger större än existerande marknader kombinerat.” säger Hans Tino Hansen, VD och grundare av Risk Intelligence.

Risk Intelligence har blivit godkända för notering och blir det andra danska noterade bolaget att handlas på Spotlight Stock Market i danska kronor. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas, vilket är uppfyllt med teckningsåtagandet inför emissionen. En annan förutsättning är att de uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden. 

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen:
6,25 DKK per aktie
Teckningsperiod: 16 till 31 juli 2018
Emissionsvolym: Högst 12 000 000 DKK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 35,9 MDKK
Beräknad första dag för handel: Den 17 augusti 2018 under kortnamnet RISK

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008
listings@spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar