Rootfruit Scandinavia AB:s aktie (ROOT) återförs till ordinarie lista

(for English version see below)

Rootfruit Scandinavia AB:s aktie har sedan 6 juli 2018 handlats på Spotlight Stock Markets observationslista.

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget har Spotlight Stock Market beslutat att bolagets aktie ska återföras till Spotlight Stock Markets ordinarie lista från och med idag, den 2 januari 2019.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com


Press release 2019-01-02

Rootfruit Scandinavia AB:s shares (ROOT) will be transferred to Spotlight Stock Market’s ordinary list

Since July 6, 2018 Rootfruit Scandinavia AB:s share has been traded on Spotlight Stock Market’s observation list.

With reference to today’s press release from the company, Spotlight Stock Market has decided to transfer the company’s share to Spotlight Stock Market’s ordinary list as of today January 2, 2019.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar