Safe at Sea AB flyttas till observationslistan/Safe at Sea AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Report this content

(for English version see below)

Med anledning av det pressmeddelande som Safe at Sea offentliggjorde idag 2019-10-25, och den osäkerhet som föreligger kring bolagets finansiella situation, flyttas bolagets aktie (SAFE) till Spotlights observationslista.

Spotlight kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att återföra bolagets aktier till den ordinarie listan.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

Press release 2019-10-25

Safe at Sea AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

With reference to the press release that Safe at Sea AB published today 2019-10-25, and the uncertainty regarding the company ́s financial situation, Spotlight has decided that the shares in Safe at Sea AB (SAFE) will be traded on Spotlight´s observation list

Spotlight will continuously review if there are reasons to remove the company’s shares from the observation list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: info@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar