SelectImmune Pharma AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

SelectImmune Pharma är ett innovativt biotech-bolag med fem väl dokumenterade strategier för infektionsbekämpning utan antibiotika. Forskargruppen bakom innovationerna har upptäckt nya molekyler som selektivt stärker det nyttiga immunförsvaret, så att patienten själv kan bekämpa sina infektioner. I en era av sviktande antibiotikabehandling är dessa framsteg enligt Bolaget ytterst angelägna och viktiga att föra ut till patienter som behöver nya läkemedel.

Bakterier som vänner och fiender

”Farliga” bakterier orsakar sjukdom genom att ”lura” kroppen till överdrivna, skadliga immunförsvar. ”Snälla” bakterier utvecklar istället en fredlig samexistens med sin värd. SelectImmune Pharma utvecklar läkemedel för att minska det överdrivna immunförsvaret mot farliga bakterier och utvecklar parallellt molekyler från snälla bakterier för att återställa balansen i kroppens immunförsvar, så att patienten själv kan läka infektionen.

Bolagets upptäckter skyddas av fem nya patentfamiljer. Läkemedelsprojekten har enligt Bolaget bred potential att adressera viktiga medicinska behov. Marknaderna för infektionsbehandling bedöms vara stora, både nationellt som internationellt.
Bolagets affärsidé är att utveckla de nya läkemedlen till klinisk proof-of-concept och en för Bolaget värdemaximerande punkt innan de säljs vidare eller licensieras ut till aktörer inom läkemedelsindustrin.

Det är hisnande att många års forskning nu har lett till faktiska läkemedelskandidater, som kan erbjuda nya alternativ till antibiotika. Emissionen gör det möjligt för SelectImmune Pharma att engagera ledande nationell- och internationell expertis i denna process”

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, SelectImmune Pharma AB 

Att få vara delaktig i att utveckla ett Life Science bolag ger en speciell känsla. Vid sidan om att utveckla ett projekt till en bra investering för aktieägarna finns vetskapen om att det finns patienter vars liv kan underlättas, kanske till och med räddas, av den produkt som är under utveckling. Detta ger arbetet ytterligare en dimension som gör det till en förmån att få arbeta i ett företag som SelectImmune Pharma”

Fredrik Herslow, VD, SelectImmune Pharma AB 

Nyemission av Units

För att tillgodose sitt kapitalbehov bjuder SelectImmune Pharma in allmänheten att teckna aktier och teckningsoptioner i en nyemission av Units.
Tillförd nettolikvid från Erbjudandet vid full teckning om 27,5 MSEK kommer att användas för att under 2019 och 2020 genomföra fas II-studier rörande befintliga läkemedel där SelectImmune Pharma har sökt patent för användning inom nya indikationsområden.
Under samma period ska Bolaget även utveckla nya substanser som kan användas som alternativ till antibiotika till klinisk proof-of-concept.

Notering på Spotlight Stock Market

SelectImmune Pharma har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat med förbehåll att Bolaget uppnår lägsta gräns för genomförande av Erbjudandet om 18,8 MSEK samt att Bolaget uppnår lägsta gräns för antal aktieägare i enlighet med Spotlight Stock Market’s noteringsavtal. Första dag för handel på Spotlight Stock Market är planerad till 26 juni 2019.

Erbjudandet i korthet:

Erbjudandepriset: 15,0 SEK per Unit. En (1) Unit består av 2 aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption med benämningen ”TO 1 B”. Teckningskursen är således 7,5 SEK per aktie. 

Teckningsperiod: 27 maj – 11 juni 2019. 

Emissionsvolym: Högst 2 000 000 Units, sammanlagt högst 4 000 000 aktier, motsvarande 34,0 procent av kapitalet i Bolaget.

Värdering pre-money: 87,5 MSEK 

Planerad första dag för handel: 26 juni under kortnamnet SELECT B

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar