Sensor Alarm Norden AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Sensor Alarm Norden AB (”Sensor Alarm” eller "Bolaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer.

Sensor Alarm grundades 2015 och är baserat i Stockholm. Bolaget är med dess egenutvecklade smarta hemplattform fokuserad på att tillhandahålla nästa generations hemsäkerhet. Sensor Alarm har utvecklat en ny generation av hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Bolaget ser främst nordiska hushåll utan befintliga larmlösningar som användare av produkten men även befintliga hemlarmsägare som önskar ett effektivt och underhållsfritt hemlarm. De nuvarande grundläggande funktionerna i larmet är inbrotts- och röklarm, ljud- och temperaturmätare, grannsamverkan samt upplysning om strömavbrott, och lokala brottsvarningar. Därtill erbjuder Bolaget förutsättningarna för kollektiva säkerhetstjänster kopplade till grannsamverkan och lokala brottsvarningar. Med Sensor Alarms larmteknik, samt säkra och miljövänliga tillverkning i Sverige, är Bolaget enligt styrelsen ett unikt säkerhetsföretag.

Larmet bygger på avancerad lufttrycksteknik med smarta sensorer som oavbrutet läser av lufttrycket i en byggnad och reagerar direkt om trycket förändras. En förändring i lufttrycket sker exempelvis i de fall någon öppnar eller bryter upp en dörr, alternativt krossar ett fönster. Med Sensor Alarms teknologi räcker det med en enhet för att täcka en bostad upp till och med 400 kvm. Larmet kan integreras i samtliga typer av bostäder, såväl i garage som husbilar och övriga typer av fastigheter. Tekniken är sedan tidigare etablerad och har länge använts inom gruvindustrin.

Martin Norsebäck, VD på Sensor Alarm Norden AB, kommenterar

Hemsäkerhet är en oerhört viktig del i samhället och intresset och efterfrågan för smarta hemfunktioner ökar stadigt. Nuvarande marknadsledare erbjuder smarta hemfunktioner, men har fastnat i ofullständiga, gamla och dyra infrastruktur och installationsprocesser. Här har Sensor Alarm något unikt att erbjuda. Istället för flera kostsamma produkter och moment erbjuder vi kunder en trygg och enkel säkerhetslösning till ett överkomligt pris. Vår smarta enhet läser av lufttrycket i en byggnad och reagerar direkt om trycket förändras. Lufttrycket förändras exempelvis när någon öppnar eller bryter upp en dörr, krossar ett fönster, eller om en brand startar. Tekniken är uppkopplad till 2G-master och kräver därför inget WiFi för att larm ska utlösas och utryckning av berörd räddningstjänst eller väktare påbörjas.

Sensor Alarms plattform lanserades 2017 och har i dagsläget över 2 000 kunder. All produktion sker i Sverige och försäljning hanteras av såväl Sensor Alarm som av en extern partner. Vi avser nu växa verksamheten med ökade produktions- och försäljningsresurser för att ta en stark position som en av de ledande leverantörerna av hemlarm på den nordiska marknaden. Vi är idag verksamma i Sverige och inom kort även i Norge. Målsättningen framåt är att fortsätta vår tillväxt i snabb takt och därigenom skapa ett väletablerat och marknadsledande hemlarmserbjudande till den nordiska marknaden.

Vi upplever ett starkt momentum, med ett konkurrenskraftigt erbjudande som vi kommer nyttja för att fortsätta vår tillväxt. Vi avser etablera oss inom, såväl som utanför Sverige och på bredare front lansera Sensor Alarm i Norden under kommande år. Målsättningen är att uppnå en omsättning på cirka 100 miljoner SEK under 2023. För att vidareutveckla Sensor Alarm genomför vi nu en nyemission om 22,4 MSEK där ni ges möjligheten att bli delägare i Bolaget och vara med på vår spännande resa – att förändra hemsäkerhetsmarknaden.

Erbjudandet

Teckningstiden i Bolagets kommande nyemission av aktier inleds den 24 mars 2021 och avslutas den 7 april 2021. Nyemission av aktier kan tillföra Bolaget cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK, och cirka 1,56 MSEK avseende ett redan erhållet brygglån som avses kvittas mot aktier i nyemissionen. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om cirka 11,4 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 51 procent av den emissionsvolymen. Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, och lägsta gränsen för emissionen uppgår till cirka 17,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent av erbjudandet.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera marknadsföring- och försäljningsaktiviteter samt strategiska nyckelrekryteringar, utökad produktionskapacitet, fortsatt plattformsutveckling och systemdrift samt vidareutveckling av produktutbudet. Därutöver kommer emissionslikviden även att finansiera vidareutveckling av logistik och distribution mot slutkund samt övriga rörelsekostnader.

Notering på Spotlight Stock Market

Sensor Alarm Norden AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 80 procent av emissionen (motsvarande cirka 17,9 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien

Kortnamn: SELARM

ISIN: SE0015657663

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Första dag för handel: Första dag för handel beräknas bli den 23 april, 2021.

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar