Sleepo AB flyttas till observationslistan / Sleepo AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

(for English version see below) 

BHG Group AB har idag 2020-07-27 offentliggjort pressmeddelandet ”BHG lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Sleepo AB” och Sleepo AB offentliggjorde idag 2020-07-27 pressmeddelandet ”Uttalande från den oberoende budkommittén i Sleepo med anledning av BHG Groups offentliga uppköpserbjudande” med information om ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sleepo AB. 

Enligt Spotlights regelverk blir ett bolag noterat på Spotlight observationslistat om bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande. 

Med anledning av ovanstående flyttas bolagets aktie (SLEEP) till Spotlights observationslista. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com 

 

Press release 2020-07-27 

Sleepo AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list 

Today, 27th July 2020, BHG Group AB has disclosed a press release “BHG lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Sleepo AB” and Sleepo AB has disclosed a press release ”Uttalande från den oberoende budkommittén i Sleepo med anledning av BHG Groups offentliga uppköpserbjudande” with information about a public offer to the shareholders in Sleepo AB. 

The current rules of Spotlight state that a listed company will be given observation status if the company is subject to a public offer. 

With reference to what is stated above, Spotlight has decided that the company´s shares (SLEEP) will be transferred to Spotlight´s observation list. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: info@spotlightstockmarket.com

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar