Slottsviken Fastighetsaktiebolags aktier (SLOTT A och SLOTT B) återförs till ordinarie lista

Slottsviken Fastighetsaktiebolags aktier har sedan den 22 mars 2019 handlats på Spotlight Stock Markets observationslista.

Med hänvisning till pressmeddelande från Slottsviken Fastighetsaktiebolag idag ”Lackarebäck har offentliggjort utfall av kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken” har Spotlight Stock Market beslutat att bolagets aktier ska återföras till Spotlight Stock Markets ordinarie lista från och med idag, den 24 maj 2019. För ytterligare information se även pressmeddelande från Lackarebäck Holding AB från den 24 maj 2019.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: info@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar