Spotlight Stock Market byter till Nasdaqs handelssystem

Report this content

Spotlight Stock Market byter handelssystem till Nasdaqs system INET Nordic. Bytet ger möjlighet för än mer handel, såväl inom Norden som internationellt, för de aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Systembytet förutsätter godkännande av Finansinspektionen.

Efter en upphandling där flera systemleverantörer deltagit har Spotlight Stock Market beslutat att gå över till Nasdaqs handelssystem INET.

–Högst upp på våra noterade bolags önskelista har varit att fler banker ska få tillgång till handeln och naturligtvis har vi lyssnat på det. Genom att gå över till INET Nordic får praktiskt taget alla banker i Norden och övriga Europa teknisk möjlighet att handla aktier på Spotlight Stock Market, vilket kan bidra till ökad likviditet för aktierna. Dessutom får vi själva en utökad flexibilitet i vad vi kan erbjuda, säger Spotlight Stock Markets VD Anders Kumlin.

För de noterade bolagen innebär systembytet inga extra kostnader. Så gott som alla banker har redan uppkopplingar till INET Nordic, vilket underlättar bytet och gör att alla deras kunder får teknisk möjlighet att handla med aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. Bankerna kan dock behöva göra vissa interna systemändringar.

–Vi har varit systemleverantör för Spotlight, då i form av AktieTorget, under många år tidigare. Vi är glada att se Spotlight återvända till vårt handelssystem. Det kommer gynna det finansiella ekosystemet och handeln i Norden, säger Fredrik Ekström, vd på Nasdaq Stockholm.

Spotlight Stock Market kommer att kontakta alla medlemmar och lyssna på deras feedback innan en mer detaljerad tidplan kommuniceras. Målsättningen är dock att genomföra systembytet under fjärde kvartalet 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kumlin

0708 864 364 

ak@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar