Sustainion Group AB:s aktie (SUSG) återförs till Spotlights ordinarie lista

Report this content

Sustainion Group AB (publ), ”Bolaget” eller ”Sustainion”, återförs till ordinarie lista. Bolagets aktie har handlats på Spotlights observationslista sedan 22 december 2020 efter att ha utökat den befintliga verksamheten genom förvärv av två bolag inom miljöteknik genom apportemission, och bytt namn till Sustainion Group AB, och därmed fick genomgå en ny noteringsprövning. Bolaget har nu blivit godkända för notering av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt.

Sustainion Group AB (tidigare Vindico Group AB) grundades 1990 och är en industrikoncern bestående av teknologibolag som arbetar i framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Idag består koncernen av tre dotterbolag; Vindico Security AB, ett bolag inom säkerhet, samt de två nyligen förvärvade miljöteknikbolagen EHC Intressenter AB, med EHC Teknik AB, som utvecklar, tillverkar och säljer dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning till fordon, och EnviroClean Sweden AB, som utvecklar, tillverkar och säljer avgasmätningsutrustning till fordonsindustrin.

Brodde Wetter, VD för Sustainion, kommenterar
Sustainion Group är en helt ny konstellation som är sprungen ur säkerhetskoncernen Vindico Group.  Säkerhetsverksamheten kvarstår och bedrivs i dotterbolaget Vindico Security. Efter att utöver säkerhet identifierat ytterligare en framtidsbransch i tillväxt, nämligen miljöteknik, togs beslutet att förvärva in EHC och EnviroClean i koncernen. Mycket har hänt på kort tid och jag har just fått lära känna dessa tre spännande bolag vilka alla tre har en stabil historik och väldigt lovande framtidsutsikter. Vi har redan identifierat tydliga synergier mellan bolagen och med de senaste förvärven ligger vi helt rätt positionerade för framtiden, där vi skall växa både organiskt och genom fler förvärv.

Återföring till Spotlights ordinarie lista

Bolaget har efter genomfört förvärv av dotterbolagen EHC Intressenter AB och EnviroClean Sweden AB och byte av namn till Sustainion Group AB genomgått en ny noteringsprövning. Bolaget är nu godkända efter genomförd noteringsprövning och har upprättat ett memorandum som beskriver Bolagets nya verksamhetsinriktning. Bolagets aktie återförs till Spotlights ordinarie lista från och med idag, den 31 mars 2021.

Kortnamn: SUSG
ISIN: SE0002067421

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar