Taurus Energy AB flyttas till Spotlight Stock Markets observationslista

Report this content

(for English version see below)

Med anledning av det pressmeddelande som Taurus Energy AB (“Taurus” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 14 oktober 2021 ”Avvikelser i bolagets produkt XyloFerm® upptäckta, patentkonsekvenser utreds, FDA-ansökan avbryts” bedömer Spotlight att det föreligger väsentlig osäkerhet avseende Taurus verksamhet och flyttar Bolagets aktie (TAUR B) till Spotlights observationslista.

Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra Taurus aktie från observationslistan.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Taurus Energy AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

With reference to the press release that Taurus Energy AB (“Taurus” or the “Company”) disclosed on October 14, 2021 ”Avvikelser i bolagets produkt XyloFerm® upptäckta, patentkonsekvenser utreds, FDA-ansökan avbryts”, Spotlight assesses that there is material uncertainty about Taurus’ business and has decided that the shares of Taurus (TAUR B) will be traded on Spotlight’s observation list.

Spotlight will continuously evaluate the possibility of returning Taurus’ share from the observation list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail: issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 160 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar