TiksPac AB flyttas till observationslistan  / TiksPac AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

(for English version see below)

Med anledning av det pressmeddelande som TiksPac AB offentliggjorde den 1 juni 2020, ”TiksPac - Ny huvudägare”, och då Spotlight bedömer att bolaget genomgår en väsentlig förändring flyttas bolagets aktie (TIKS) till Spotlights observationslista.

Spotlight kommer löpande pröva möjligheten att återföra TiksPac AB:s finansiella instrument från observationslistan.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

TiksPac AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

With reference to the press release that TiksPac AB published on June 1st, 2020, ”TiksPac - Ny huvudägare”, and since Spotlight assesses that the company is undergoing significant changes Spotlight has decided that the shares in TiksPac AB (TIKS) will be traded on Spotlight´s observation list

Spotlight will continuously evaluate the possibility of returning TiksPac AB’s financial instruments from the observation list.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight
Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar