Tingsvalvet Fastighets AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Tingsvalvet är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar två centralt belägna kontors- och handelsfastigheter i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O’Learys och H&M. Genomsnittlig återstående löptid på hyreskontrakten uppgår till ca 11 år.

Notering på Spotlight Stock Market

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) har blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market. Handel kommer initialt att ske med betald tecknad aktie (BTA) då bolagets nyemitterade stamaktier ännu inte är registrerade hos Bolagsverket. Första dag för handel med bolagets BTA på Spotlight Stock Market är den 14 juni 2019. Konvertering från BTA till stamaktie planeras ske under juli 2019. Vid tidpunkten för konvertering kommer BTA att ersättas av bolagets stamaktie som då tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Namn på finansiellt intrument: Tingsvalvet BTA

Kortnamn: TINGS BTA

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Head of Listing, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar