Upphävt handelsstopp i 24SevenOffice Scandinavia AB:s aktie/Resumed trading in 24SevenOffice Scandinavia AB:s share

Report this content

(for English version see below)

Med hänvisning till pressmeddelandet som 24SevenOffice Scandinavia AB publicerade i dag den 15 oktober 2019 klockan 15:05, Klargörande kring indikativt bud på 24SevenOffice, har Spotlight beslutat att handeln i 24SevenOffice Scandinavia AB:s aktie ska återupptas idag 15 oktober 2019 klockan 16:00. 

Finansinspektionen har informerats om beslutet att handeln ska återupptas. 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: info@spotlightstockmarket.com  

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer  www.spotlightstockmarket.com 

Press Release 2019-10-15 

Resumed trading in 24SevenOffice Scandinavia AB:s share 

With reference to the press release published by 24SevenOffice Scandinavia AB today October 15th, 2019, at 15:05 CET today Klargörande kring indikativt bud på 24SevenOffice, Spotlight has decided that the trading in the share of 24SevenOffice Scandinavia AB shall be resumed today from 16:00 CET. 

The Swedish Financial Supervisory Authority has been informed of the decision to resume the trading of the company’s share. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: info@spotlightstockmarket.com  

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com  

Prenumerera

Dokument & länkar