Upphävt handelsstopp i Mandel Design Group AB:s aktie/Resumed trading in Mandel Design Group AB's share

Report this content

Med hänvisning till pressmeddelandet som Mandel Design Group AB publicerade idag den 12 Mars 2021,Ingen insiderinformation i Mandel Design Group AB som förklarar dagens kursuppgång, har Spotlight beslutat att handeln i Mandel Design Group AB:s aktie ska återupptas idag 12 mars 2021 klockan 13:00. Öppningsauktionen kommer att starta klockan kl.12:45.

 

Spotlight

Stock Market
08-511 68 000
E-post:issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

SpotlightStock marketär handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos SpotlightStock Marketfinns fler än170noterade tillväxtbolag från olika branscher. SpotlightStock Marketgrundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm.Läsmerwww.spotlightstockmarket.com

 

Press Release

2021-03-12

Resumed trading in Mandel Design Group AB's share

 

With reference to the press release published by 

Mandel Design Group AB today March 12th 2021, Ingeninsiderinformation i Mandel Design Group AB som förklarar dagens kursuppgång, Spotlight has decided that the trading in the share of Mandel Design Group AB shall be resumed today from 13:00 CET. The opening auction will commence at 12:45 CET

 

Spotlight 

Stock Market


+ 46 8-511 68 000
E-mail:issuer@spotlightstockmarket.com

 

About Spotlight

SpotlightStock Marketis amarket placethat wants to make it easier, safer and more visiblefor growth companies to becomeand be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At SpotlightStock Marketthere are more than170listed growth companies from different industries. SpotlightStock Marketwas founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm.Read more atwww.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar