Upphävt handelsstopp i NextCell Pharma AB:s aktie / Resumed trading in NextCell Pharma AB:s share

Report this content

(for English version see below)

Med hänvisning till pressmeddelandet som NextCell Pharma AB publicerade i dag den 8 maj 2019 klockan 08.00, Diskussioner om samgående mellan NextCell Pharma AB och Idogen AB avbryts har Spotlight beslutat att handeln i NextCell Pharma AB:s aktie ska återupptas idag 8 maj klockan 09.00.

I samråd med Finansinspektionen har beslut fattats att handeln ska återupptas.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post:
info@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Resumed trading in NextCell Pharma AB:s share

With reference to the press release published by NextCell Pharma AB today May 8th, 2019, at 08.00 CET, Discussions on a merger between NextCell AB and Idogen AB are suspended, Spotlight has decided that the trading in the share of NextCell Pharma AB shall be resumed today from 09.00 CET.

In consultation with the Swedish Financial Supervisory Authority the decision has been made to resume the trading.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
E-mail:
info@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar