Upphävt handelsstopp i QuickCool AB:s aktie och teckningsoption/Resumed trading in QuickCool AB´s share and subscription option

Report this content

(for English version see below)

Med hänvisning till pressmeddelandet som QuickCool AB publicerade igår klockan 21:59QuickCool AB (Publ): Förhandlingarna med den tilltänkte parten vid ett "omvänt förvärv" har avbrutits p.g.a. värderingen, har Spotlight beslutat att handeln i QuickCool AB:s aktie och teckningsoption ska återupptas idag 2019-10-17 klockan 09:00. 

Finansinspektionen har underrättats om beslutet att återuppta handeln.  

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000  
E-post: info@spotlightstockmarket.com  

Om Spotlight 

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer  www.spotlightstockmarket.com 

Press Release 2019-10-17 

Resumed trading in QuickCool AB´s share and subscription option 

With reference to the press release published by QuickCool AB at 21:59 CET yesterday QuickCool AB (Publ): Förhandlingarna med den tilltänkte parten vid ett "omvänt förvärv" har avbrutits p.g.a. värderingen, Spotlight has decided that the trading in the share and subscription option of QuickCool AB shall be resumed today 2019-10-17 from 09:00 CET. 

The Swedish Financial Supervisory Authority has been informed of the decision to resume the trading. 

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: info@spotlightstockmarket.com  

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com  

Prenumerera

Dokument & länkar